CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

1.Đối tượng

1.1.Nhân viên công ty:

1.2.Cộng tác viên ngoài:

2.Sản phẩm cho cộng tác viên

+ Sản phẩm trong nhóm danh mục cá nhân và gia đình

+ Các sản phẩm VTYT khác

3.Hình thức bán hàng: Các cộng tác viện tự xây dựng kênh bán hàng của cá nhân: FB cá nhân, gian hàng thương mại hoặc xây dựng đội CTV của mình

4.Chính sách:

4.1.Giá sỉ và giá bán: Công ty sẽ cung cấp giá sỉ cho các CTV. Giá bán do các CTV tự xây dựng theo giá bán đề xuất của Công ty.

4.2.Về số lượng: Không yêu cầu về số lượng đơn hàng tối thiểu 1 lần nhập.

4.3.Thanh toán: Thanh toán ngay khi nhập hàng

4.4.Doanh số: Đối với nhân viên công ty, doanh thu bán theo hình thức CTV sẽ không tính vào doanh số bán hàng của nhân viên tại Công ty.